Ogłoszenie o naborze w trybie pozakonkursowym na projekty dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP - CUPT

Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje o naborze w trybie pozakonkursowym na projekty dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Złożenie wniosków możliwe będzie po aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), identyfikacji oraz wpisaniu projektów na Wykaz Projektów Zidentyfikowanych.

Więcej >>> dokumentacja dla wnioskodawców przygotowujących się do naboru

okladka copy
okladka1
okladkasierpien

Filtry