Transport drogowy - CUPT

 • Obwodnica Koszalina i Sianowa coraz bliżej

  Wykonawca zbuduje obwodnicę w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 Szczecin - Koszalin, obwodnica Koszalina i Sianowa (S6/S11)”, na który GDDKiA otrzymała 370 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich. We wtorek, 20 lipca br., podpisana została umowa na dokończenie budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6.

 • Nowoczesny sprzęt dla policji z dofinansowaniem z funduszy UE

  Motocykle wraz ze specjalistyczną odzieżą,laserowe mierniki prędkości, analizatory spalin, dymomierze, sonometry – to tylko niektóre zakupy, jakich będzie mogła dokonać Komenda Stołeczna Policji dzięki wsparciu środków z programu Infrastruktura i Środowisko.

  Dziś, przy okazji uroczystych obchodów Święta Policji, między CUPT a KSP podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu „Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II”.

  Komisja Europejska wspiera Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

  „Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest prawem każdego obywatela Unii Europejskiej. Dlatego Komisja Europejska wspólnie z Państwami Członkowskimi, podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby poprawić jakość zarządzania bezpieczeństwem transportu i zwiększyć skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. – mówiChristopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

  Tylko w tej perspektywie polska policja – Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji otrzymały z UE, razem z dzisiejszym dofinansowaniem, ponad 218 mln złotych w ramach umów zawartych z CUPT. Dzięki tym środkom do policji trafi sprzęt ratujący życie, w tym środki chroniące przed COVID-19 oraz wzmacniający bezpieczeństwo wszystkich użytkowników polskich dróg.

  „Projekt, który będzie realizowany przez Komendę Stołeczną Policji jest kolejnym przykładem determinacji, jaką Unia Europejska wykazuje w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki zakupom dodatkowego sprzętu transportowego i doskonaleniu zawodowemu funkcjonariuszy ruchu drogowego będzie możliwe podjęcie szybkiej interwencji w przypadku zagrożenia, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Aby zwiększyć skuteczność tych działań, poziom współfinansowania projektu przez Unię Europejską to 85% całkowitych kosztów”  – dodaje Christopher Todd.

  Lepszy sprzęt to szybsza interwencja policji na drogach

  „Fundusze unijne i pieniądze krajowe inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki dzisiejszej umowie Komenda Stołeczna Policji kupi nowoczesny sprzęt, w tym m.in. motocykle, stroje dla motocyklistów, apteczki oraz laserowe mierniki prędkości” – mówi wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Waldemar Buda.

  Motocykle zyskują na popularności jako pojazdy na użytek policji. Motocykliści mogą szybciej dojechać na miejsce zdarzenia drogowego, ominąć korki czy inne przeszkody, a przez to szybciej i sprawniej udzielić pomocy. Obecny projekt Komendy Stołecznej Policji uzupełnia etap I przedsięwzięcia, w ramach którego KSP zakupiła ambulanse, holowniki i inny nowoczesny sprzęt służący likwidacji zagrożeń oraz skutków katastrof i wypadków drogowych na obszarze działania Komendy.

  „Realizacja II etapu projektu z dofinasowaniem ze środków UE z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko umożliwi Komendzie Stołecznej Policji zakup nowoczesnego dostosowanego do obecnych standardów policyjnych oraz potrzeb funkcjonariuszy sprzętu transportowego. Zakupione motocykle zwiększą mobilność i czas reakcji w pracy policjantów, co realnie przekłada się na bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Zakończony w tym roku etap I wzbogacił już flotę pojazdów beneficjenta o kilkadziesiąt specjalistycznych jednostek, których celem jest szybka i skuteczna interwencja dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego” – mówi Joanna Lech, p.o. Dyrektora CUPT.

  podpisanie 2

  Garnizon stołeczny na przecięciu korytarzy transportowych

  Na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji przecinają się dwa korytarze Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Morze Północne – Morze Bałtyckie. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej strefie. Tym samym, zgodnie ze swoją nazwą, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T.

   

  Serdecznie gratulujemy Policji z okazji dzisiejszego święta i życzymy pomyślnej realizacji zadań służbowych policjantów dbających o nasze bezpieczeństwo !

  podpisanie umowy copy

   

  Szczegóły projektowe

  Tytuł projektu: Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T – etap II

  Numer projektu: POIS.03.01.00-00-0061/20

  Beneficjent: Komendant Stołeczny Policji 

  Całkowita wartość projektu: 9 099 914,26 PLN

  Koszt kwalifikowany: 9 091 673,26 PLN

  Dofinansowanie UE: 7 727 922,27 PLN

 • Fundusze Europejskie w natarciu – obwodnica Stalowej Woli i Niska gotowa

  Nie tak dawno, bo w październiku 2020 r., podpisaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na dofinansowanie budowy obwodnicy Niska i Stalowej Woli, a od dzisiaj możemy cieszyć się nową, komfortową drogą. Projekt to 194 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

  Dzięki budowie drogi poprawi się jakość wewnętrznych powiązań komunikacyjnych. Inwestycja odciąży centrum Stalowej Woli oraz Niska od ruchu tranzytowego i polepszy warunki ruchu na drodze krajowej 77. Zwiększy się  bezpieczeństwo użytkowników, a mieszkańcy odczują poprawę warunków życia -, mniej hałasu, mniejsze natężenie ruchu i czystsze powietrze.

  W ramach projektu powstała droga jednojezdniowa, dwupasowa o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami i drogami obsługującymi przyległy teren. Wykonawca wybuduje również urządzenia ochrony środowiska oraz przebuduje infrastrukturę techniczną kolidującą z inwestycją.

  Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim w gminach Stalowa Wola i Pysznica oraz powiecie niżańskim, w gminie Nisko. Początek projektowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska znajduje się w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w pobliżu Centrum handlowego Vivo w Stalowej Woli.

  Projekt: Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu dk 77

  Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  Kwoty w projekcie

  • Całkowite koszty projektu: 297 229 777,01 PLN
  • Kwota wydatków kwalifikowanych: 228 394 159,62 PLN
  • Dofinansowanie UE: 194 135 035,67 PLN

   

  zdj. GDDKiA

 • Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

  Dzisiaj CUPT, jak i wiele innych instytucji, w tym również tych polskich, obchodzi ustanowiony przez Komisję Europejską Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 • Droga S3 dłuższa o ponad 22 km dzięki Funduszom Europejskim

  Podczas dzisiejszej uroczystości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została oddana do ruchu droga ekspresowa S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo o długości 22,14 km zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej oraz ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także rozwój sieci transportowej TEN-T. Dofinansowanie z Funduszy UE dla budowy obwodnicy wynosi ponad 191 mln zł.

  Projekt składa się z jednego odcinka:

  1. Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo (o dł. 22,14km),

  Realizacja projektu podniesie standard życia lokalnych społeczności w postaci zmniejszenia natężenia ruchu, poziomu hałasu, zmniejszenia emisji spalin na drogach alternatywnych oraz zmniejszenia liczby wypadków i ofiar.

  s32

  Ponadto, projekt przyczynia się do:

  • • skrócenia czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi ośrodkami w kraju,
  • • poprawy warunków przejazdu,
  • • podniesienia poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i niezmechanizowanego,
  • • poprawy komfortu życia mieszkańców miejscowości położonych w rejonie oddziaływania inwestycji.

  Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia II celu SUE dla Regionu Morza Bałtyckiego – „Rozwój połączeń w regionie” i przyczyni się do osiągnięcia wskaźników z obszaru priorytetowego Transport.

  Niedyskryminacyjny charakter projektu jest zapewniony poprzez jego realizację zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, regulującym kwestie warunków technicznych niezbędnych do korzystania z drogi przez osoby niepełnosprawne.

  POIS.03.01.00-00-0058/19 „Budowa drogi ekspresowej S3, odc. Miękowo - Brzozowo”

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu : 436 358 875,47 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne : 225 542 800,01 PLN
  • Dofinansowanie UE: 191 711 380,01 PLN

   

  zdj.: GDDKiA

 • 110 milionów zł z Funduszy Europejskich na rozbudowę drogi S3/A6 w Zachodniopomorskiem

  Pierwsza w tym roku podpisana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowa o dofinansowanie to zastrzyk środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla infrastruktury drogowej. Beneficjentem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki inwestycji województwo zachodniopomorskie zyska ponad 5 km nowoczesnej i bezpiecznej autostrady.

  Projekt, którego dotyczy umowa ma na celu rozbudowę drogi S3/A6 na odcinku od węzła Kijewo do węzła Rzęśnica (bez węzła).

  W ramach inwestycji przewidziano przekrój dwujezdniowy drogi z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu. Przeprojektowany węzeł drogowy umożliwi bezpieczniejszą komunikację i lepsze rozprowadzenie ruchu. Dzięki poprawie jakości nawierzchni zwiększy się komfort podróżowania, a zniesienie lokalnych ograniczeń prędkości skróci czas podróży. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec 2022 r.

  - Rozbudowa starej, poniemieckiej autostrady A6 to długo wyczekiwana inwestycja, dzięki której region otrzyma szansę na jeszcze szybszy rozwój. Jest to kolejny, ważny krok w stronę tego, aby mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskali wygodne połączenia drogowe z resztą Polski – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  – Inwestycja, która będzie realizowana dzięki funduszom unijnym i środkom z budżetu państwa, to kolejny krok w rozwoju sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Nowy odcinek z jednej strony poprawi dostępność komunikacyjną Pomorza Zachodniego, z drugiej przyczyni się do szybszej i bardziej komfortowej komunikacji na poziomie transeuropejskim, dzięki czemu będzie możliwe usprawnienie ruchu tranzytowego – mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

  - Budżet Unii Europejskiej wsparł już łączną kwotą ponad 704 mln zł. osiem odcinków drogi S3 oraz sześć odcinków drogi S6, a także autostradę A6 Klucz - Kijewo. Obecna rozbudowa A6/S3 na odcinku Kijewo - Rzęśnica to kolejne środki unijne sięgające 110 mln zł, czyli 50% wartości projektu. Warto pamiętać, że inwestycje w trasy S3 i S6, jako transeuropejskie trasy komunikacyjne, przyczyniają się do rozwoju Polski ale i całej Unii. Nadbałtycki korytarz #S6 ostatecznie połączy Szczecin z Gdańskiem, obsługując tereny turystyczne i porty morskie. Droga S3 natomiast to fragment międzynarodowej trasy E65 leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym biegnącym od szwedzkiego Malmö na południe Europy, aż po miasto Chania na greckiej wyspie Kreta – podkreśla dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

  - Dziękuję za kolejne środki na ważne inwestycje infrastrukturalne w województwie zachodniopomorskim – powiedział wicewojewoda Marek Subocz. - Dzisiejsza umowa przyczyni się przede wszystkim do zwiększenia dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Poprawi też jakość powiązań komunikacyjnych - z kierunku Bydgoszczy i centralnej Polski (DK10) w kierunku granicy polsko-niemieckiej w Kołbaskowie oraz przez drogę S3 w kierunku Świnoujścia i granicy polsko-czeskiej w Lubawce.

  kijewo 03 2021 www 022 7

  Rozbudowa drogi S3/A6  przyczyni się do zwiększenia dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawy jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych poprzez odpowiednie skomunikowanie planowanej trasy z pozostałą siecią drogową, a także usprawnienie ruchu tranzytowego poruszającego się w istniejącym korytarzu transportowym. Przedmiotowy odcinek drogi stanowi fragment międzynarodowej drogi E28 o przebiegu: Berlin – Kołbaskowo – Szczecin – Goleniów – Koszalin - Gdańsk – Kaliningrad – Mińsk.

  - Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich UE  i zaangażowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w efektywne wykorzystanie tych środków możemy cieszyć się nowoczesnymi, komfortowymi i bezpiecznymi drogami w całej Polsce. Z GDDKiA, razem z dzisiejszą umową, mamy już podpisanych 71 umów w ramach POIŚ na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 37,8 mld zł. Gratuluję Beneficjentowi realizacji tak wielu  projektów oraz wkładu w rozwój polskiej infrastruktury transportowej – mówi Joanna Lech, p.o. dyrektora CUPT.

  - Dzisiejsza umowa jest kolejną, która podkreśla sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. Nie zasypiamy gruszek w popiele i przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie, tak aby w całości wykorzystać dostępną dla GDDKiA alokację środków unijnych w kwocie ponad 43,3 mld zł podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

  duże przejście górne nad autostradą A6 któe powstało w ramach inwestycji 

  W województwie zachodniopomorskim obecnie prowadzone są 34 projekty drogowe z dofinansowaniem ze środków POIiŚ, z czego 8 stanowią projekty GDDKiA.

  Projekt pn. „Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo – w. Rzęśnica”.

  • Całkowity koszt realizacji projektu: 216 309 811,47 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 129 131 729,59 PLN
  • Dofinansowanie UE: 109 761 970,15 PLN
 • Zakończyliśmy kolejny etap prac nad krajowym modelem transportowym (ZMR)

  Zgodnie z zapowiedziami, w CUPT zostały zakończone zasadnicze prace nad Zintegrowanym Modelem Ruchu w części prognostycznej.

 • We have completed another milestone on the national transportation model (ZMR)

  As announced, the core work on the National Transport Model in the forecasting part has been completed by the CEUTP.

 • [31.12.2020] We have completed another milestone on the national transportation model (ZMR)

  As announced, the core work on the National Transport Model in the forecasting part has been completed by the CEUTP.

 • Odcinek drogi ekspresowej S5 Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie otwarty dla kierowców!

  Zbudowany dzięki dofinansowaniu z funduszy UE odcinek drogi ekspresowej S5: Bydgoszcz Opławiec - Bydgoszcz Błonie jest częścią projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S5 odc. Nowe Marzy – Bydgoszcz. Inwestycja ta otrzymała 1 mld dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach zawartej w 2018 roku umowy pomiędzy CUPT i GDDKiA.

 • Droga ekspresowa S2 Warszawa Wilanów – Lubelska dziś otwarta dla ruchu

  Tuż przed świętami kierowcy pojadą wyczekiwaną Południową Obwodnicą Warszawy.

 • Od dziś kierowcy przejadą Wałem Miedzeszyńskim pod budowaną S2

  Nowe jezdnie ul. Wał Miedzeszyński w rejonie budowanego węzła z Południową Obwodnicą Warszawy umożliwiły przejazd na wprost pod powstającą trasą S2.

 • Półmetek projektu twiningowego: podsumowanie dotychczasowego wsparcia administracji drogowej w Albanii

  Współpraca bliźniacza to program zainicjowany przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnych administracji. Twinning to przede wszystkim partnerska współpraca, która polega na dzieleniu się najlepszymi praktykami i standardami Unii Europejskiej. Pozwala ona nawiązać długotrwałe kontakty między partnerami. 

  Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji drogowej w Albanii, w tym  w zakresie planowanie i zarządzanie projektami drogowymi zgodnie ze standardami i najlepszymi praktykami UE. Na konferencji online z udziałem CUPT podsumowaliśmy dotychczasowe działania w projekcie.  

  Podczas konferencji  przedstawiono  wyzwania w dziedzinie transportu drogowego stojące przed Albanią oraz sposoby, w jakie projekt twinningowy na nie odpowiada. Wydarzenie było także okazją do podsumowania podjętych do tej pory przez albański zarząd dróg i partnerów projektu działań.

  Twinning infographic ENG 1

  Projekt "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying  good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments" realizowany jest przez ekspertów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Urzędu Zamówień Publicznych, oraz chorwackiego Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Transportu i Infrastruktury.

  Głównym beneficjentem projektu jest Albanian Roads Authority (ARA), albański zarządca dróg, odpowiednik polskiej GDDKiA. Budżet przewidziany na realizację projektu to 1 300 000,00 EUR. Realizacja dwuletniego projektu rozpoczęła się jesienią 2019 roku.

  Realizacja projektu  przyczynia się do poprawy jakości zarządzania systemem transportowym. Wdrożone rozwiązania będą miały wpływ na większą wydajność i potencjał administracyjny ARA i innych albańskich instytucji współpracujących na tym obszarze. 

  W ramach tego przedsięwzięcia polscy eksperci przekazują wiedzę i doświadczenie także poprzez wzmacnianie potencjału administracji albańskiej do identyfikacji, wdrażania i utrzymania projektów infrastrukturalnych.

  Oczekiwane rezultaty dotyczą zarówno pomocy w dostosowaniu obowiązującego prawodawstwa oraz odpowiednich procedur w zakresie zamówień publicznych do standardów unijnych i poprawy bezpieczeństwa drogowego, jak również przygotowanie koncepcji i planu reformy tej instytucji.

  Projekty twinningowe są od wielu lat jednym z ważniejszych mechanizmów współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a krajami kandydującymi do niej.

   

   

  źródło: MFiPR

 • Ponad 475 milionów złotych z UE na projekty kolejowe i drogowe

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło dziś z trzema beneficjentami: PKP PLK S.A, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Urzędem Transportu Kolejowego, trzy umowy o dofinansowanie na ponad 475 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej. Dwa projekty: kolejowy i drogowy będą realizowane na Śląsku. Natomiast trzeci, szkoleniowo-edukacyjny będzie realizowany na terenie całego kraju.

 • Over PLN 475 million from the EU for railway and road projects

  The Centre for EU Transport Projects concluded three co-financing agreements with three beneficiaries today: PKP PLK S.A, General Directorate for National Roads and Motorways and Railway Transport Office, for over PLN 475 million from the European Union Funds. Two projects: a railroad and a road project will be implemented in Silesia. The third, training and education project, will be implemented nationwide.

 • Od Lubina do Polkowic pojedziemy nową jezdnią S3 dofinansowaną z UE

  Jeszcze dziś, w godzinach popołudniowych, kierowcy wjadą na pierwszą jezdnię drogi ekspresowej S3 pomiędzy węzłami Polkowice Południe i Lubin Północ. Udostępnione zostanie 6 km jezdni południowej, z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym, w kierunku Legnicy. Kierowcy do jazdy w obu kierunkach będą korzystać z pasów zewnętrznych, a pas środkowy będzie pełnił funkcję dodatkowego zabezpieczenia, rozdzielając kierunki ruchu.

  W pełnym zakresie udostępniony zostanie węzeł Polkowice Południe (relacja z Polkowic na Lubin i z Lubina na Polkowice). Na węźle Lubin Północ dostępne będą wszystkie łącznice, za wyjątkiem relacji zjazdowej z DK3 na Legnicę. Na pozostałej części tego 14-kilometrowego odcinka, od węzła Lubin Północ do węzła Kaźmierzów, wykonawca kontynuuje prace na wszystkich frontach robót.

  Prowadzone są roboty mostowe, branżowe oraz przy układaniu nawierzchni. Wykonywane są zarówno roboty ziemne (górne warstwy nasypów), roboty konstrukcyjne w zakresie wykonywania nawierzchni (podbudowy z kruszywa, warstwy bitumiczne), wykończeniowe (profilowanie i humusowanie skarp, humusowanie pasa rozdziału). Trwają również prace przy wykonywaniu poboczy oraz rowów o specjalnej konstrukcji mineralno-organicznej (chłonnych), trwa wykonywanie przepustów pod drogami. Zgodnie z planem postępuję również roboty mostowe. Realizowane są roboty naprawcze po poprzednim wykonawcy związane z wymianą dylatacji na niektórych obiektach. Ponadto trwa betonowanie kap chodnikowych, ustrojów nośnych, umacnianie stożków i montaż schodów skarpowych. Równolegle na całym terenie budowy trwają roboty związane z konserwacją i regulacją wysokościową studni oraz montażem włazów. Trwają prace ziemne i wykonanie konstrukcji skarp i dna zbiorników retencyjnych wód opadowych.

  Przypomnijmy, że odcinek S3 Lubin - Polkowice realizowany był wcześniej przez konsorcjum firm Salini i Pribex. Mimo wielokrotnych wezwań tego wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy, GDDKiA została zmuszona do odstąpienia od niej z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy.

  Zgodnie z nową umową obecny wykonawca ma 12 miesięcy na dokończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 23 grudnia do 15 marca). Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2021 r. 

  Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  Projekt: Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)

  • Wartość projektu: 1 957 216 27,39 PLN
  • Wydatki kwalifikowane: 1 161 254 667,27 PLN
  • Dofinansowanie UE: 987 066 467,17 PLN

   

   

   

  Źródło: GDDKiA

 • From Lubin to Polkowice we will travel along the new S3 roadway subsidised by the EU

  Still today, in the afternoon hours, drivers will enter the first carriageway of the S3 expressway between the junctions Polkowice Południe and Lubin Północ. 6 km of the southern carriageway, with three lanes and an emergency lane, will be made available towards Legnica. Drivers will use the outside lanes to drive in both directions, and the centre lane will act as an additional safety feature, separating the directions of traffic.

  The Polkowice Południe junction (from Polkowice to Lubin and from Lubin to Polkowice) will be fully accessible. At the Lubin Północ junction all slip roads will be accessible, except for the slip road from DK3 to Legnica. On the remaining part of this 14-kilometre section, from Lubin Północ junction to Kaźmierzów junction, the contractor continues works on all fronts.

  Bridge works, specialised works, and paving are underway. The following works are being carried out: earthworks (upper layers of embankments), surface works (aggregate base course, bituminous layers), finishing works (profiling and topsoiling of slopes, topsoiling of the distribution strip). Works on roadsides and ditches of special mineral-organic structure (absorptive ditches) is also in progress, as is the construction of culverts under roads. Bridge works are also progressing as planned. Repair works from the previous contractor related to the replacement of expansion joints on some structures are being carried out. In addition, concreting of sidewalk surfaces, support structures, strengthening of cones and installation of slope steps is in progress. At the same time, maintenance and elevation adjustments of wells and installation of manholes are ongoing throughout the site. Earthworks and construction of slopes and bottoms of rainwater retention basins are underway.

  Let us recall that the S3 Lubin - Polkowice section was previously executed by a consortium of Salini and Pribex. Despite repeated calls for this contractor for proper implementation of the contract, GDDKiA was forced to withdraw from the contract for reasons solely attributable to the contractor.

  Under the new contract, the current contractor has 12 months to complete the work and obtain an occupancy permit (excluding winter periods from December 23 to March 15). The work is expected to be completed in the second quarter of 2021.

  The investment is co-financed by the European Union from the Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment.

  Project: Construction of the S3 road Nowa Sól - Legnica (A4), Kaźmierzów - Legnica (A4) section

  • Project value: PLN 1,957,216,27.39
  • Eligible expenditure: PLN 1,161,254,667.27
  • EU co-financing: PLN 987,066,467.17
 • Prawie 208 milionów złotych z UE na obwodnicę Kędzierzyna-Koźla

  W dniu 12 listopada br. CUPT zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, umowę o dofinansowanie na prawie 208 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej.

 • Almost PLN 208 million from the EU for the Kędzierzyn-Koźle bypass

  On November 12 of this year, the CEUTP concluded with the General Directorate for National Roads and Motorways, an agreement for funding of nearly 208 million PLN from the European Union Funds.

 • Ponad 2,3 miliarda unijnego dofinansowania na budowę infrastruktury drogowej

  W dniu 30 października CUPT zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, 5 umów
  o dofinansowanie na ponad 2,3 mld zł z Funduszy UE dla Infrastruktury i Środowiska, w ramach działań dla III i IV priorytetu „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T” i „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich”. Projekty będą realizowane w 6 województwach – łódzkim, śląskim, zachodniopomorskim, opolskim, lubelskim i wielkopolskim.

  Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenie dostępności do transeuropejskiego korytarza sieci TEN-T oraz poprawy jakości wewnętrznych powiązań komunikacyjnych, poprzez odpowiednie skomunikowanie budowanych tras z pozostałą siecią drogową. Realizacja tych projektów to także wysoki komfort dla ruchu tranzytowego, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie ryzyka wypadków, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie funkcjonującego układu dróg.

  - Dziś podpisujemy 5 kolejnych umów o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Najważniejsza z nich to bez wątpienia budowa kolejnego odcinka A1 Częstochowa – Tuszyn. Dzięki realizacji tej inwestycji droga z Gdańska do Granicy z Czechami będzie miała parametry autostrady - mówi minister Tadeusz Kościński. Jak dodaje, projekty poprawią płynność i bezpieczeństwo na drogach w całym kraju. – Będą również służyć mieszkańcom i lokalnemu oraz krajowemu biznesowi. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, Polska staje się coraz bardziej spójna i dostępna transportowo– zaznacza minister finansów, funduszy polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

   

  Budowa autostrady A1

  Prawie 81 km odcinek autostrady połączy obwodnicę Częstochowy z Tuszynem. Inwestycja będzie więc realizowana w dwóch województwach: łódzkim i śląskim. Autostrada jest w sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk więc w efekcie zapewni kierowcom ich pasażerom wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego. Nowy odcinek poprawi dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych. Dofinansowanie UE dla tego projektu to prawie 1,7 mld zł.

  - Epidemia koronawirusa nie zatrzymała budowy dróg w Polsce. Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności toczą się prace na wielu inwestycjach drogowych. Autostrada A1,

  a także drogi ekspresowe, na których dofinansowanie dziś podpisujemy umowy, to ważne połączenia drogowe, które ze wsparciem funduszy europejskich łączymy w spójną sieć komunikacyjną kraju. Podpisane dziś umowy przełożą się na ponad 2 mld zł dofinansowania unijnego dla inwestycji drogowych. Polska jest liderem wykorzystania środków z UE na infrastrukturę drogową -powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

  Budowa obwodnicy Niemodlina

   

  Przedsięwzięcie polega na budowie obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46 o parametrach drogi klasy GP o długości 11,49 km, realizowanej w trybie projektuj i buduj. Przedmiotowa inwestycja biegnie nowym śladem po południowo - wschodniej stronie Niemodlina. Początek obwodnicy zaprojektowano na terenie gminy Niemodlin, koniec natomiast zlokalizowany został w gminie Dąbrowa, gdzie projektowana obwodnica wchodzi w ślad istniejącej drogi krajowej DK 46. Budowa obwodnicy wpłynie pozytywnie na odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego i poprawę warunków życia mieszkańców terenów zabudowy, sąsiadującej z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, a także przyczyni się do wzrostu mobilności osób i towarów, w ramach wymiany międzyregionalnej oraz poza granice województwa opolskiego, jak również poza granice państwa. Dofinansowanie UE dla tego projektu wynosi ponad 241 mln zł.

  -Polska była, jest i będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Ponad połowa wszystkich tych środków inwestowana jest w szeroko rozumianą infrastrukturę; w tym głównie w tę transportową. Dzisiejsze projekty drogowe z pięciu różnych województw są kolejnym dowodem skutecznej współpracy Komisji Europejskiej i polskiego rządu na tym polu. Już wkrótce spodziewamy się ostatecznego unijnego porozumienia budżetowego na kolejne lata. Będzie ono niezbędne by polska i europejska sieć dróg i połączeń kolejowych mogła osiągnąć swój docelowy kształt.- podkreśla Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa KE w Polsce Pan Witold Naturski

   

  Budowa drogi ekspresowej S3

   

  Przedmiotem projektu jest budowa ekspresowej S3 na odcinku Miękowo - Brzozowo o długości 22,14 km zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej oraz ograniczania negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także rozwój sieci transportowej TEN-T. Dofinansowanie z Funduszy UE dla budowy obwodnicy wynosi ponad 191 mln zł.

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad to największy beneficjent dofinansowania z Funduszy UE dla Infrastruktury i Środowiska, a co najważniejsze instytucja coraz bardziej skuteczna w realizacji i rozliczaniu projektów. Od początku wdrażania perspektywy finansowej POIiŚ 2014 -2020, GDDKiA złożyła 757 wniosków o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowanych 35,49 mld PLN, z czego CUPT potwierdził wydatki na kwotę 33,28 mld PLN (w tym część UE 28,27 mld PLN). Wg naszych szacunków do końca 2020 r. ponad 88% środków znajdzie się w umowach o dofinansowanie. Przed nami jeszcze kolejne umowy do podpisania w 2021 roku i mocno wierzę, że pandemia nie przeszkodzi nam w realizacji naszych planów. –podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT

   

  Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

   

  Projekt obejmuje budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17, o długości 9,58 km w województwie lubelskim. Projekt przyczyni się do poprawy efektywności transportu drogowego oraz zapewnienie swobodnego przepływu osób, towarów, kapitału, usług, wpływające na wzrost konkurencyjności zewnętrznej UE oraz wewnętrznej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich w wysokości ponad 118 mln zł.

   

  -Budowa nowoczesnych i bezpiecznych dróg to kosztowne przedsięwzięcie, dlatego dofinansowanie ze środków UE dla kolejnych inwestycji jest bardzo ważne. Jeszcze ważniejsze jest to jak beneficjent radzi sobie z ich wykorzystaniem. A GDDKiA posiada zdecydowanie większy potencjał finansowy projektów niż przyznana w ramach POIiŚ 2014-2020 kwota dofinansowania. Obecnie mamy dofinansowanie dla 92 projektów - podkreślił Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA.

  Zależy nam na tym, aby środki unijne dedykowane polskiej infrastrukturze drogowej były racjonalne wykorzystane. Jesteśmy w gotowości, aby podpisywać kolejne umowy i angażować jeszcze większe środki unijne w polską infrastrukturę. - dodał dyr. Żuchowski.

  Budowa obwodnicy Kępna

   

  W ciągu drogi ekspresowej S11 powstanie obwodnica Kępna, o całkowitej długości 8,14 km. Projekt przyczyni się do usprawnienia ruchu tranzytowego w województwie wielkopolskim, a także do zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników poprzez dostosowanie drogi do obowiązujących przepisów prawnych dla dróg klasy „S” i „GP”.

  Z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zawarliśmy 68 umów na łączną kwotę dofinansowania UE w wysokości 37,4 mld zł.

  Beneficjent: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  POIS.03.01.00-00-0046/18 „Budowa autostrady A1, odc. koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn”

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu : 3 543 423 113,41 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 1 997 831 605,05 PLN
  • Dofinansowanie UE: 1 698 156 864,29 PLN

   POIS.04.02.00-00-0056/20 "Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46"

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu: 299 000 000,00PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 284 202 157,79 PLN
  • Dofinansowanie UE: 241 571 834,11 PLN

  POIS.03.01.00-00-0058/19 „Budowa drogi ekspresowej S3, odc. Miękowo - Brzozowo”

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu : 436 358 875,47 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne : 225 542 800,01 PLN
  • Dofinansowanie UE: 191 711 380,01 PLN

  POIS.04.01.00-00-0016/20 "Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17"

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu: 281 749 000,00PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 139 745 492,46 PLN
  •  Dofinansowanie UE: 118 783 668,59 PLN

  POIS.04.01.00-00-0017/20 "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11"

  Wartości w projekcie:

  • Wartość całkowita projektu: 183 101 000,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowalne: 114 484 537,95 PLN
  • Dofinansowanie UE:   97 311 857,25 PLN
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci tent-t
Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżacych poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego
previous arrow
next arrow
Slider
okladka1
okladkasierpien
okladkabiul copy copy