Transport intermodalny - CUPT

 • Zobacz, jak zmieniamy Polską Kolej – publikacja dostępna

  Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z najnowszym wydaniem broszury „Zmieniamy Polską Kolej” przygotowanej przez nas we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Urzędem Transportu Kolejowego .

  Dowiesz się m.in.:

  • kto spośród przewoźników w ostatnim czasie zyskał, a kto stracił,
  • jak rozwija się kolej dzięki dofinansowaniu UE i nie tylko,
  • co przyniesie branży kolejowej perspektywa finansowa 2021- 2027,
  • dokąd zmierza polska kolej,
  • co słychać na rynku przewozów intermodalnych.

  Publikacja jest tez dostępna w wersji angielskiej.

  Miłej lektury!

 • Fundusze Europejskie wspierają beneficjentów: PESA przekazała ostatnią z 12 lokomotyw dla RPC

  Pesa terminowo kończy kolejny kontrakt.We wtorek, 31 sierpnia 2021 r.  spółka przekazała Rail Capital Partners ostatnią  z lokomotyw Gama Marathon, zamówionych w ramach umowy zawartej w dniu 07.06.2019 r.

  Kontrakt ten był realizowany i dofinansowany ze środków unijnych w ramach projektu  „Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO” w ramach Działania 3.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny).

  Cieszę się, że kolejny finansowany z udziałem CUPT projekt kończy się w przewidzianym umową terminie. W perspektywie 2021-2027  planowane jest dofinansowanie projektów z zakresu transportu intermodalnego w ramach KPO –planowany budżet 175 mln EUR oraz FEnIKS – planowany budżet 230 mln EUR a także w ramach CEF2. Dofinansowaniem będzie objęta budowa i przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych oraz dedykowanej infrastruktury kolejowej i drogowej, zakup lub modernizacja urządzeń przeładunkowych, taboru kolejowego i specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w przewozach intermodalnych a także zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych związanych z transportem intermodalnym - podkreśliła Izabela Plutecka Dyrektor Departamentu Multibranżowego CUPT

  RCP jako pool taborowy systematycznie zwiększa liczbę pojazdów dzierżawionych przewoźnikom towarowym. W tej chwili spółka dysponuje 34 lokomotywami, z czego 29 to Gamy wyprodukowane przez PESA. Klientami RCP są najwięksi na polskim rynku przewozów towarowych przewoźnicy kolejowi. Prezes spółki Ireneusz Kozłowski podkreślił, że  - „ RCP stale zwiększa liczbę pojazdów w swojej flocie, i w planach ma kolejne zamówienia. Zgodnie z naszą strategią chcemy by po polskich torach jeździły nowoczesne, niezawodne i przyjazne środowisku lokomotywy i takie właśnie pojazdy oferujemy naszym klientom.” 

  Gama Marathon to lokomotywa elektryczna ze spalinowym silnikiem dojazdowym. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie składów na liniach pozbawionych trakcji elektrycznej i jest stosowane przede wszystkim przy pracach manewrowych w portach, hutach, kopalniach czy terminalach kontenerowych.

  Dostarczone RCP lokomotywy są wykorzystywane do obsługi składów pociągów w terminalach kontenerowych lądowych na terenie całego kraju i portowych Gdańska czy Gdyni. Gamy z silnikiem dojazdowym zakupione w ramach projektu współfinasowanego z Funduszy Europejskich pracują już dla takich klientów jak Lotos Kolej, Captrain czy Alza Cargo. 

  Eksploatowane przez nas od 3 miesięcy lokomotywy Gama Marathon spełniają nasze oczekiwania. Dzięki modułowi ‚last mile’ rzeczywiście pozwalają usprawnić i skrócić czas obsługi składów na końcowych bocznicach. Doskonale sprawdzają się przy realizacji naszych usług między innymi w terminalu portowym w Gdyni - powiedział podsumowując eksploatację tych lokomotyw Wojciech Nastawny, Członek Zarządu AlzaCargo.

  Cieszę się, że moduł dojazdowy Gama Marathon doceniają przewoźnicy - to najlepsza rekomendacja tego rozwiązania. Zapewniam, że konsekwentnie pracujemy nad rozwojem rodziny Gama i wkrótce zaoferujemy naszym klientom kolejne typy lokomotyw. - dodał Maciej Maciejewski, Wiceprezes PESA Bydgoszcz. 

  Poza eksploatowanymi już w Polsce lokomotywami 111Ed, 111E i 111Db PESA wkrótce zaoferuje klientom dwunapędową lokomotywę 111DE, która będzie przystosowana do pracy pociągowej zarówno pod siecią trakcyjną, jak i na liniach niezelektryfikowanych.  We wrześniu na targach TRAKO, PESA zaprezentuje pierwszą polską lokomotywę manewrową SM42 wyposażoną tylko w napęd wodorowy. Bydgoska firma realizuje ten projekt we współpracy z PKN Orlen, a lokomotywa będzie wykorzystywana przez Orlen Koltrans do prac manewrowych na terenie rafinerii w Płocku.

  Projekt pn. Zakup lokomotyw trakcyjnych do wykonywania transportu intermodalnego w formule ROSCO.

  Beneficjent: Rail Capital Partners sp. z o.o.

  Wartość projektu: 210 954 909,00 PLN

  Wydatki kwalifikowane: 164 665 909,00 PLN

  Dofinansowanie UE: 82 332 954,50 PLN

   

  Źródło: Rail Capital Partners sp. z o.o.

 • O Funduszach Europejskich na IX Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2021

  Jak Fundusze Europejskie wpłynęły na rozwój transportu intermodalnego w Polsce w ostatnich latach i jak są zaplanowane w programach wspierających rozwój transportu intermodalnego na nową perspektywę unijną.

  Podczas IX Forum Transportu Intermodalnego Fracht 2021Zastępca Dyrektora CUPT Sylwia Cieślak-Wilk przedstawiła stan zaangażowania środków z Unii Europejskiej w realizację projektów intermodalnych. Podczas prezentacji omówione zostały możliwości rozwoju związane z nową perspektywą na lata 2021-2027 w tym kierunki rozwoju transportu intermodalnego do 2030 r. z perspektywą do 2040 r., jego wizje i główne cele.

  IMG 0319

  Zdjęcie: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  W trakcie prezentacji Dyrektor CUPT opowiedziała także o nowym instrumencie wsparcia służącym do  przezwyciężenia konsekwencji gospodarczych i społecznych oraz skutków asymetrycznych dla państw członkowskich - Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Dyrektor Cieślak-Wilk zachęciła wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do aplikowania o środki unijne i składanie dobrze przygotowanych projektów. Całą prezentację można znaleźć tu   

  Wydarzenie, które organizowane jest co roku, zgromadziło przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników oraz spedytorów z całego kraju. Jego głównym celem jest wypracowanie konkretnych działań i rozwiązań na rzecz rozwoju transportu intermodalnego w Polsce.

  CUPT otrzymała pamiątkową statuetkę jako instytucja, która wspiera polski transport intermodalny.

  IMG 20210818 WA0058 1

  zdjęcie: Adam Kupniewski / Kurier Kolejowy

  CUPT jest Patronem tegorocznej, dziewiątej edycji forum.

 • CUPT na konferencji „Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych”: Podsumowanie

  Przedstawiamy podsumowanie konferencji z 24 czerwca zorganizowanej przez PKP Cargo.

  Z ramienia Centrum Unijnych Projektów transportowych w wydarzeniu wzięła udział zastępca dyrektora pani Sylwia Cieślak-Wilk

   W ramach konkursu POIiŚ.3.2/1/16 beneficjent, PKP CARGO S.A., uzyskał dofinansowanie do dwóch projektów:

  1. Projekt nr POIS.03.02.00-00-0045/18, pn. Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych.
  2. Projekt nr POIS.03.02.00-00-0049/18, pn. Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO SA.

  Umowy o dofinansowanie zwarliśmy z PKP CARGO SA 18 grudnia 2018 roku.

  Założenia i projektowe

  Projekt pn. Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych, zakłada zakup:

  • 220 nowobudowanych wagonów platform 80’ (seria Sggrss) do przewozu kontenerów,
  • 5 szt. nowobudowanych lokomotyw wielosystemowych.

  Natomiast założenia projekt pn. Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO SA przewidują zakup:

  • 936 szt. nowobudowanych wagonów platform (w tym 324 szt. 40’ serii Sgmmnss, 468 szt. 80’ serii Sggrss i 144 szt. 90’ serii Sggmrss), przeznaczonych do przewozu intermodalnych jednostek ładunkowych (kontenerów).

  Głównym celem projektów jest zwiększenie udziału transportu kontenerowego w ogólnych przewozach ładunków, poprzez zakup taboru planowanego do użytkowania w przewozach kontenerów.

  Korzyści z projektów

  Projekt pozwoli:

  • przenieść części transportu drogowego na kolej, co spowoduje zmniejszenie uciążliwości transportu dla środowiska;
  • zwiększyć bezpieczeństwo przewozów poprzez zmniejszenie transportu towarowego na drogach;
  • rozwinąć transport towarowy oraz przyczynić się do wzrostu regularności kolejowych połączeń towarowych pomiędzy najważniejszymi regionami w Polsce i z zagranicą;
  • poprawi jakość usług przewozowych świadczonych na rzecz klientów PKP CARGO S.A. dzięki zastosowaniu nowoczesnego taboru do przewozu ładunkowych jednostek intermodalnych;

  Szczegóły projektów

  Numer i nazwa projektu: POIS.03.02.00-00-0045/18”Lokomotywy wielosystemowe i wagony przeznaczone do przewozów intermodalnych.”

  Całkowita wartość                     243 499 798,99 PLN

  Wydatki kwalifikowalne            184 688 316,25 PLN

  Dofinansowanie UE                      92 344 158,12 PLN

  Numer i nazwa projektu: POIS.03.02.00-00-0049/18Zakup wagonów platform do przewozów intermodalnych przez PKP CARGO SA

  Całkowita wartość                     368 806 691,75 PLN

  Wydatki kwalifikowalne            366 583 741,26 PLN

  Dofinansowanie UE                      183 291 870,63 PLN

 • Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego - konsultacje społeczne „Kierunków Rozwoju Transportu Intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040”

  W poniedziałek23 listopada 2020 r. w ramach konsultacji społecznych Kierunków Rozwoju Transportu Intermodalnego w Polsce do 2030 z perspektywą do 2040 (KRTI) odbyła się konferencja, której celem było zaprezentowanie dokumentu interesariuszom, ale również społeczeństwu oraz umożliwienie zgłaszania uwag i sugestii do zapisów treści dokumentu.

 • Jak rozwój transportu intermodalnego pomaga wychodzić z kryzysu obronną ręką?

  Odpowiedzi na to pytanie będą szukać już w najbliższą środę 28 października eksperci podczas webinaru „Transport drogowy: sektor w obliczu zagrożeń i nowych szans biznesowych”.

 • Zintegrowany Model Ruchu - profesjonalne planowanie inwestycji transportowych

  Z przyjemnością informujemy, iż ukończyliśmy prace nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

 • Webinarium TOB: „Intermodal w Polsce – szansa czy wyzwanie?” – 1 lipca 2020 r.

  1 lipca 2020 r. CUPT organizuje webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego. Spotkanie będzie poświęcone tym razem transportowi intermodalnemu.

 • Prezydent RP podpisał specustawę funduszową

  W piątek 17 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, będącego częścią "funduszowego pakietu antywirusowego".

 • Realizacja projektów z dofinansowaniem z UE w czasie pandemii

  Z myślą o Beneficjentach poszukujących najnowszych i najbardziej aktualnych informacji o działaniach Unii Europejskiej, Rządu RP oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, w tym CUPT, mających zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa (COVID-19) na realizację ich inwestycji, stworzona została zakładka z aktualnościami „COVID-19 – informacje dla beneficjentów” na stronie internetowej CUPT.

 • Badanie rynku intermodalnego

  Zapraszamy do udziału w ankiecie, którą przygotowało Centrum Unijnych Projektów Transportowych na potrzeby przygotowania nowej perspektywy finansowej m.in. w zakresie transportu intermodalnego.

 • Kolejne inwestycje intermodalne z dofinansowaniem w wysokości ponad 35 milionów złotych

  Środki unijne zostaną przeznaczone na budowę terminalu intermodalnego CCIC – Intermodal Depo Dunikowo wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń.

 • „Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności”, „Fundusze europejskie dla nowoczesnego transportu” i „Zmieniamy polską kolej” - najnowsze publikacje wydane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

  Trzy wydawnictwa tworzące kompendium wiedzy o tym jaki wpływ mają fundusze europejskie na inwestycje kolejowe, drogowe, lotniskowe i morskie, ale również  jak w przyszłości powinny być projektowane inwestycje transportowe aby komunikacja była dostępna dla wszystkich, bez niepotrzebnych barier architektonicznych.

 • Blisko 20 mln złotych ze środków unijnych na poprawę dostępu kolejowego do Portu Gdynia

  Celem inwestycji jest elektryfikacja bocznicy Intermodalnego Terminalu Kolejowego od strony lądu, w efekcie czego sterowanie ruchem zostanie zautomatyzowane

 • Ponad 80 mln dofinansowania z UE na inwestycję w wielkopolski transport intermodalny

  2 września 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Centrum Logistyczno Inwestycyjnym Poznań II Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie dla projektu pn.: „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”.

 • Biuletyn CUPT – zapraszamy do lektury

  Polecamy Państwa uwadze temat miesiąca pn.: Transportowe obserwatorium badawcze CUPT - eksperckie forum wymiany doświadczeń.

 • Transmisja video| konferencja CUPT: „Intermodal – Cargo - Innowacje” | 22-23.05.2019 r.

  Materiały pokonferencyjne oraz transmisja video z konferencji CUPT pt. „Intermodal – Cargo – Innowacje” jest dostępna TUTAJ >>>

Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych
Slider

Kierunki rozwoju transportu intermodalnego

okladka1
okladkasierpien
okladkabiul copy copy