Transport miejski - CUPT

 • Malbork - nowa flota niskoemisyjnych autobusów dofinansowanych z UE już wozi pasażerów w Malborku

  Komunikacja miejska w Malborku od dziś jest bardziej atrakcyjna dla mieszkańców i dla turystów.

 • Dzięki Funduszom Europejskim rozwija się niskoemisyjny transport w Polskich miastach

  Fundusze Europejskie zmieniają życie mieszkańców Polskich miast na lepsze. W styczniu 2020 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej w Gdyni a już dzisiaj kolejny krok milowy projektu – podpisanie umowy na dostawę 24 miejskich autobusów marki Mercedes-Benz eCitaro zasilanych energią elektryczną. Dofinansowanie UE dla projektu to prawie 69 mln złotych.

  27e7602bce9d4a6f61ac02780b1f46fc a

  Głównym celem projektu pn.  „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań” jest zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców Gdyni poprzez zakup nowoczesnego bezemisyjnego taboru autobusowego i budowę infrastruktury służącej ładowaniu kupowanych pojazdów, co zwiększy atrakcyjność czystego, bezpiecznego i efektywnego transportu publicznego.

  Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakość życia mieszkańców Gdyni i turystów przyjeżdżających do miasta. Inwestycja to krok w kierunku zrównoważonego bardziej przyjaznego środowisku transportu. Zwiększenie udziału nowoczesnego, komfortowego taboru będzie sprzyjało zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych oraz tworzeniu łańcuchów ekomobilności zarówno poprzez ograniczenie podróży samochodami indywidualnymi, jak i poprzez wymianę taboru spalinowego na elektryczny, bezemisyjny - w miejscu eksploatacji.

  a48a1bd28abb100e01bb034fb553758d a

  Projekt: „Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz budową punktów doładowań”

  Wartość projektu: 99 671 820,00 PLN

  Wydatki kwalifikowane: 80 764 000,00 PLN

  Wartość dofinansowania UE: 68 649 400,00 PLN

  Zdj: eCitaro na linii 170 dzięki uprzejmości autora - Michał Dobras

 • Kolejny etap budowy metra zakończony dzięki Funduszom Europejskim

  Tarcza TBM Anna przebiła się do szybu stacji Trocka, tym samym zakończył się przełomowy i najtrudniejszy etap budowy wschodniego odcinka II linii metra, czyli drążenie tuneli. Kolejnym etapem są prace wykończeniowe i montażowe

 • Another stage of construction of the metro completed thanks to European Funds

  The TBM Anna shield broke through to the shaft of the Trocka station, which marked the end of the crucial and most difficult stage of the construction of the eastern section of the II metro line – boring of tunnels. The next stage is finishing and assembly works.

 • Kolejne spotkanie warsztatowe SUMP za nami

  Zorganizowane w ramach projektu pilotażowego SUMP spotkanie odbyło się 14 i 16 grudnia 2020 roku i przeprowadzone zostało przy udziale konsultanta zewnętrznego wspierającego Centrum Unijnych Projektów Transportowych w prowadzeniu działań doradczych na rzecz przygotowania i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele miast – odbiorców uczestniczących w realizacji projektu pilotażowego, którzy w czasie webinarium mogli zapoznać się z zasadami przeprowadzania skutecznej partycypacji społecznej w planowaniu mobilności miejskiej.

  sump1

  Podczas sesji plenarnych uczestnicy mogli zapoznać się podstawowymi zasadami i rolą partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania SUMP, poznać różnice pomiędzy partycypacją a badaniami oraz korzyści wynikające z włączenia poszczególnych grup w ten proces. W czasie sesji warsztatowej uczestnicy w podgrupach aktywnie pracowali m.in. nad doborem rodzaju procesu partycypacyjnego do specyficznego zadania w SUMP, opisaniem celów działań partycypacyjnych z uwzględnieniem różnych interesariuszy oraz omawiali wyzwania partycypacji online.

  sump2

  Spotkanie warsztatowe przeprowadzone zostało w ramach Umowy nr P/004/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku na „Świadczenie usług doradztwa dla potencjalnych beneficjentów środków unijnych PO IiŚ 2014-2020 w zakresie działań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”.

  Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z przeprowadzonych warsztatów, które zamieszczone zostaną na stronie internetowej: https://plany.mobilnosci.pl/

  sump3

 • Zintegrowany Model Ruchu - profesjonalne planowanie inwestycji transportowych

  Z przyjemnością informujemy, iż ukończyliśmy prace nad bazową wersją Zintegrowanego Modelu Ruchu (ZMR) dla Polski, opracowanego w kompleksowej formule dla całego sektora transportu.

 • Fundusze UE na dostępną dla wszystkich drogę do szkoły!

  Fundusze UE wprowadzają w otaczającej nas infrastrukturze zmianę na lepsze.

 • Webinar CUPT: Transport publiczny dla wszystkich – 09.07.2020

  9 lipca miała miejsce dyskusja online, z której konkluzje staną się podstawą do stworzenia agendy warsztatów zaplanowanych na jesień tego roku. Organizowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach REGIO Communities of Practitioners międzynarodowe warsztaty na temat poprawy dostępności usług transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się odbędą się w Warszawie.

 • Kamień węgielny na Powstańców Śląskich - budowa II linii metra wkracza na kolejny etap

  Na placu budowy stacji Powstańców Śląskich II linii metra odbyło się dzisiaj symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego. Prawie 70% wartości inwestycji stanowią środki pochodzące z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 • Webinarium CUPT – Dostępny dźwięk w transporcie – 21 maja 2020

  21 maja –obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Dostępności. Centrum Unijnych Projektów Transportowych uczciło to święto organizując piąte już spotkanie z cyklu „O dostępności w CUPT – standard transportowy”. Spotkanie było trzecim, które odbyło się w formie webinaru.

 • WEBINAR CUPT - Dostępność w miejskim transporcie szynowym - podsumowanie spotkania

  14 maja w Centrum Unijnych Projektów Transportowych odbyło się spotkanie on-line, podczas którego został poruszony temat zapewnienia dostępności miejskiego transportu szynowego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

 • Metro na Bródno! Tarcza TBM „Maria” rozpoczęła pracę

  W poniedziałek, 4 maja, tuż po majówce, rozpoczęły się prace przy drążeniu tunelu, który połączy planowaną stację Bródno ze stacją Trocka. Postęp pracy tarczy będzie można śledzić w Internecie.

 • Webinarium TOB: „Miasto i jego transport silne informacją” – 2 czerwca 2020 r.

  2 czerwca 2020 r. CUPT w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego organizuje webinarium poświęcone systemowi transportowemu jako jednemu z najważniejszych czynników determinujących rozwój miasta.

 • Prezydent RP podpisał specustawę funduszową

  W piątek 17 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, będącego częścią "funduszowego pakietu antywirusowego".

 • Realizacja projektów z dofinansowaniem z UE w czasie pandemii

  Z myślą o Beneficjentach poszukujących najnowszych i najbardziej aktualnych informacji o działaniach Unii Europejskiej, Rządu RP oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Funduszy Europejskich, w tym CUPT, mających zminimalizować wpływ pandemii koronawirusa (COVID-19) na realizację ich inwestycji, stworzona została zakładka z aktualnościami „COVID-19 – informacje dla beneficjentów” na stronie internetowej CUPT.

 • 3 nowe stacje metra otwarte!

  4 kwietnia zostały uruchomione trzy nowe stacje metra M2 - Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Przejazd podziemną koleją ze stacji Trocka w głąb Woli zajmie niecałe dwadzieścia minut.

 • CUPT wesprze polskie miasta w obszarze SUMP

  W dniu 24 lutego 2020 roku Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z konsorcjum firm International Management Services Sp. z o.o. oraz Wolański Sp. z o.o. umowę na realizację wsparcia doradczego w zakresie przygotowania (aktualizacji) i wdrażania Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan - dalej „SUMP”).

 • Umowa na zakup pociągów z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich dla warszawskiego metra podpisana!

  Dziś w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dostawę 45 pociągów z czego 30 jest dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Umowa została zawarta przez beneficjenta - Metro Warszawskie Sp. zo.o. z konsorcjum firm Skoda Transportation a.s. (Lider Konsorcjum) i Skoda VAGONKA a.s., które w ubiegłym roku wygrało przetarg na dostawę nowego taboru.

Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – Infrastruktura)
previous arrow
next arrow
Slider
okladka1
okladkasierpien
okladkabiul copy copy