Publikacje - CUPT


TOB - Platforma wiedzy i działań na rzecz nowoczesnego transportu

„Dostępny rower na +”

Publikacja jest wynikiem dyskusji przeprowadzonej 28 stycznia 2020 roku podczas spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego pn. „Dokąd zmierza rower?” Jednym z elementów spotkania była prezentacja pt. „Miejski rower dla osób z niepełnosprawnościami”. Została w niej zwrócona uwaga, że więcej niż w co piątym gospodarstwie domowym mieszkają osoby z niepełnosprawnościami – wśród mieszkańców Warszawy ok. 11,9% to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Ponadto seniorzy także jeżdżą na rowerach, a rowery elektryczne znoszą barierę związaną z wydolnością organizmu.

Temat rower versus osoby o ograniczonej mobilności, jako pokłosie dyskusji w ramach TOB, stał się punktem wyjścia do analizy tej kwestii również pod kątem programowania perspektywy finansowej po 2020 r. Wynikiem analiz jest niniejsza publikacja.

Celem opracowania jest wskazanie możliwości połączenia komfortowego i bezpiecznego wykorzystania roweru na terenie miast przez osoby z niepełnosprawnością i osoby w wieku senioralnym. Istotne jest też zidentyfikowanie barier utrudniających przemieszczanie się po mieście i w komunikacji miejskiej, a także zaproponowanie rekomendacji zwiększających liczbę podróży rowerowych, odbywanych przez osoby z niepełnosprawnością i w wieku senioralnym, przy wykorzystaniu dobrych praktyk z Polski i innych krajów Unii Europejskiej.

 

Transportowe obserwatorium badawcze na rzecz analizy wpływu miejskich projektów transportowych realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Ocena wpływu miejskich projektów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko STANDARDY I WYZWANIA

Nowoczesna infrastruktura w służbie dostępności. Transportowe Obserwatorium Badawcze na rzecz dostępności w transporcie.

 

Kontakt TOB

tob@cupt.gov.pl

Logotyp Transportowego Obserwatorium Badawczego - TOB