Deklaracja dostępności - CUPT

Deklaracja dostępności Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Deklarację sporządzono:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Spółdzielnia socjalna FADO.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Lange.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 26 20 683

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Adres: Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa
  tel.: + 48 (22) 26 20 500
  fax: + 48 (22) 26 20 501
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skrytka ePUAP: /CUPT/SkrytkaESP
  w dniach: poniedziałek - piątek, godz.: 8:15 - 16:15
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 22 26 20 500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

CUPT znajduje się na Placu Europejskim 2 w Warszawie w budynku C (budynek znajdujący się bliżej Ronda Daszyńskiego).

Wejście dostępne z poziomu terenu znajduje się od strony Placu Europejskiego.

CUPT nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście jest wyposażone w 2 pary drzwi obrotowych z funkcją zmniejszania szybkości obrotów drzwi dla osób na wózku. Można także skorzystać z 1 pary drzwi tzw. awaryjnych znajdujących się odpowiednio po lewej i prawej stronie drzwi obrotowych.

W holu na parterze znajduje się recepcja budynku, w której należy uzyskać zezwolenie na wstęp na teren budynku (karta wstępu). Niezbędny jest dowód tożsamości do uzyskania specjalnej karty wejściowej z zabukowanym numerem piętra 8.

W recepcji nie ma zamontowanej pętli indukcyjnej.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym.

Hole windowe dostępne są z tego samego poziomu po przekroczeniu bramek. Istnieje specjalna bramka dla osób poruszających się na wózkach.

W windach nie ma przycisków wyboru piętra. Windy są wyposażone w głosowe komunikaty numeru piętra. Karta wstępu otrzymana z recepcji budynku ma automatyczne zabukowany wjazd na 8 piętro tj. do siedziby CUPT.

Wejście na teren biura jest możliwe po powiadomieniu recepcjonistki domofonem na prawo od drzwi wejściowych.

Na 8 piętrze, na którym znajduje się recepcja CUPT nie ma schodków i progów utrudniających poruszanie się. Na piętrze jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W holach windowych przy klatce schodowej znajduje się winda dostosowana do transportu osób z niepełnosprawnościami w przypadku pożaru lub zagrożenia.

Wejście jest możliwe także z psem asystującym. Biuro nie posiada tłumacza języka migowego. Na terenie Biura nie jest również zamontowana pętla indukcyjna.