Warsztaty - CUPT

 

Pierwsza edycja warsztatów "Architektura FRAME w projektach ITS" odbyła się w dniach 6-10 lutego 2017 r. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Podstawowym celem warsztatów było umożliwienie uczestnikom zapoznania się z Europejską Ramową Architekturą FRAME oraz narzędziami do projektowania architektur inteligentnych systemów transportowych (ITS). Tematyka warsztatów obejmowała:

  • omówienie architektur systemów ITS,
  • wprowadzenie do Europejskiej Ramowej Architektury FRAME,
  • korzyści z utworzenia architektury ITS wykorzystując architekturę FRAME,
  • aspekty techniczne architektury FRAME,
  • utworzenie architektury ITS na podstawie architektury FRAME.

Warsztaty FRAME prowadził Peter Jesty, jeden z twórców i propagator architektury FRAME. Uczestnicy w trakcie zajęć mieli możliwość zapoznania się z aplikacjami The Browsing Tool oraz The Selection Tool, narzędziami informatycznymi wspomagającymi budowę arkichtektur ITS. Przeprowadzone z wykorzystaniem komputerów studium przypadku pozwoliło uczestnikom na zdobycie praktycznego doświadczenia w korzystaniu z narzędzi informatycznych przy tworzeniu konkretnej implementacji architektury ITS opartej o metodykę FRAME. 3

Ponadto w osobnych panelach warsztatowych przedstawiono aspekty prawne, finansowe i organizacyjne realizacji projektów ITS, procesy standaryzacji i normalizacji ITS oraz zasady stosowane przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS określone przez ustawę o drogach publicznych.

Poruszono kwestię źródeł finansowania przedsięwzięć ITS w kontekście funduszy wspólnotowych okresu programowania 2014-2020, realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz trybów wyboru wykonawcy w myśl przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W oparciu o analizę ex-post projektów finansowanych z działania 8.3 POIiŚ 2007-2013 przedstawiono również doświadczenia beneficjentów w realizacji inwestycji w inteligentne systemy transportowe w Polsce. 4

W trakcie warsztatów przeprowadzono dyskusję nad istotnymi aspektami procesu wdrażania ITS. Uczestnicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat proponowanego zakresu i zagadnień, które będą poruszane w podręcznikach dla beneficjentów wdrażających inteligentne systemy transportowe.

W warsztatach uczestniczyło 47 przedstawicieli sektora finansów publicznych, nauki i biznesu.

Druga edycja warsztatów „Architektura FRAME w projektach ITS” odbyła się w dniach 24-28 kwietnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS, Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa. Podstawowym celem warsztatów było zapoznanie uczestników z Europejską Ramową Architekturą ITS FRAME (Framework Architecture Made for Europe) oraz niezbędnymi narzędziami potrzebnymi do projektowania architektur inteligentnych systemów transportowych (ITS). Warsztaty zostały podzielone na dwie kategorie, pierwsza z nich dla osób początkujących, odbyła się w dniach 24 – 26 kwietnia, druga dla osób zaawansowanych, w dniach 27 – 28 kwietnia.

Podczas warsztatów omówiono wiele ważnych kwestii, były to między innymi:

  • architektury w systemach ITS,
  • Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME) oraz związane z nią korzyści,
  • aspekty prawne, finansowe i organizacyjne realizacji projektów ITS,
  • procesy standaryzacji i normalizacji ITS,
  • zasady stosowane przy wyborze i wdrażaniu aplikacji ITS i usług ITS określone przez ustawę o drogach publicznych.

Warsztaty zostały poprowadzone przez Petera Jesty. Zajęcia zostały podzielone na dwie kategorie: wykłady oraz zajęcia praktyczne. Podczas wykładów omówiono między innymi, w jaki sposób koncepcja architektur ITS odnosi się do implementacji systemów ITS, standardy i architektury inteligentnych systemów transportowych na świecie, w jaki sposób architektura FRAME może zostać wykorzystana jako punkt wyjścia do tworzenia architektur ITS i wspierania usług zintegrowanych ITS. Poruszono także kwestie związane z samym procesem realizacji systemu oraz możliwościami finansowania przedsięwzięcia.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mogli zapoznać się z aplikacjami The Browsing Tool oraz The Selection Tool, które są narzędziami informatycznymi wspomagającymi budowę architektur systemów ITS. Zajęcia umożliwiły zdobycie praktycznego doświadczenia w korzystaniu z programów przy tworzeniu konkretnej implementacji architektury ITS opartej o metodykę FRAME. Podczas zajęć nie zabrakło również dyskusji dotyczącej istotnych aspektów procesu wdrażania ITS. Uczestnicy mogli wypowiedzieć się na temat zakresu i zagadnień znajdujących się w podręcznikach dla beneficjentów wdrażających inteligentne systemy transportowe.

W warsztatach uczestniczyło 47 przedstawicieli sektora finansów publicznych, nauki i biznesu.