Metodyka analizy kosztów i korzyści - CUPT

W perspektywie budżetowej 2014-2020 metodyka analizy kosztów i korzyści jest sformalizowana i uregulowana. Na potrzeby Beneficjentów projektów transportowych dokonano jej zebrania w ramach Vademecum Beneficjenta