Vademecum Beneficjenta - CUPT

Podręcznik „Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta" został wydany przez CUPT z myślą o projektach z perspektywy 2014-2020. Publikacja zawiera kompleksowe wskazówki dotyczące opracowania i weryfikacji analiz kosztów i korzyści projektów transportowych, a także zalecenia w zakresie treści studiów wykonalności załączanych do wniosków o dofinansowanie.

Lektura podręcznika jest zalecana jako podstawowe źródło informacji dla Beneficjentów oraz wykonawców AKK. W trakcie wydarzeń organizowanych przez CUPT można otrzymać także wersję papierową wydawnictwa.

Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych współfinansowanych ze środków UE: Vademecum Beneficjenta