Narzędzia - CUPT

Wydział Analiz Kosztów i Korzyści CUPT udostępnia wykonawcom analiz narzędzia prezentujące prawidłowe zastosowanie zalecanych metodyk.

Ze względu na duże różnice pomiędzy projektami i beneficjentami, nie istnieje rekomendowany wzorzec arkusza kalkulacyjnego. Wskazówki do jego budowy można znaleźć w Vademecum Beneficjenta.