Lista sprawdzająca Beneficjenta - CUPT

Lista sprawdzająca Beneficjenta została opublikowana jako element Vademecum Beneficjenta. Poniżej prezentujemy wersję edytowalną. Zalecamy Beneficjentom wykorzystanie listy w trakcie odbioru dokumentacji projektowej.

listabeneficjent.docx