Tablice kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści - CUPT

Poniżej prezentowane są tablice kosztów jednostkowych do wykorzystania w analizach kosztów i korzyści przygotowywanych przez wnioskodawców.

Przypominamy, że prezentowane współczynniki indeksacji reprezentują indeksację na koniec danego roku, do wykorzystania w roku następnym.

Aktualizacja wobec wersji „Koszty_jednostkowe_2020_08” opublikowanej dnia 28.08.2020 polegała na:

  • Przesunięciu momentu indeksacji na początek roku 2021 (do wykorzystania w analizach, dla których rokiem bazowym jest 2021)
  • Wprowadzeniu prognoz makroekonomicznych Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • Dodaniu wartości wskaźników makroekonomicznych za rok 2020
  • Aktualizacji wartości wskaźników makroekonomicznych za lata wcześniejsze, zgodnie ze źródłowymi danymi GUS, Eurostat i ECB.

Wersja aktualna (aktualizacja 23.09.2021 – ceny na koniec 2020 r., prognozy makroekonomiczne z 08.2021)

Koszty_jednostkowe_2021_09.xlsx

Wersja aktualna (aktualizacja 28.08.2020 – ceny na koniec 2019 r., prognozy makroekonomiczne z 07.2020)

Koszty jednostkowe_2020_08.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 03.07.2020 – ceny na koniec 2019 r., prognozy makroekonomiczne z 10.2019)

Koszty jednostkowe_2020_07.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 11.07.2019 – ceny na koniec 2018 r., prognozy makroekonomiczne z 05.2019)

Koszty jednostkowe_2019_07.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 14.02.2019 – ceny na koniec 2017 r., prognozy makroekonomiczne z 05.2018, zaktualizowane koszty czasu)
Koszty_jednostkowe_2018_10.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 04.07.2018 – ceny na koniec 2017 r., prognozy makroekonomiczne z 05.2018)
Koszty_jednostkowe_2018_06.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 31.05.2017 – ceny na koniec 2016 r., prognozy makroekonomiczne z 05.2017)
Koszty jednostkowe_2017_05.xlsx

Wersja archiwalna (aktualizacja 09.2016 – ceny na koniec 2015 r., prognozy makroekonomiczne z 08.2015 r.)
Koszty_jednostkowe_2016_06-transport_publiczny.xlsx