Architektura FRAME - CUPT

  Założenia do koncepcji Europejskiej Ramowej Architektury ITS zostały opracowane w wyniku zaleceń Grupy Wysokiego Szczebla ds. telematyki...

Europejska Ramowa Architektura ITS została stworzona, żeby dostarczyć stały (minimalny) zestaw wymagań oraz zbiór funkcjonalności do projektowania...

Stworzenie architektury systemu na bazie Europejskiej Ramowej Architektury ITS przed jego implementacją pomaga zapewnić wszystkie strony...

  Architektura systemu jest jego formalnym opisem określającym komponenty i/lub moduły konstrukcyjne. Często pełni ona również kluczową rolę w...

Jeżeli na danym terenie (miasto, region lub kraj) jest wdrażany jeden lub kilka niezależnych systemów ITS, początkowo osoby decyzyjne mogą uznać...