Ryzyka związane z brakiem architektur dla systemów ITS - CUPT

Z przeszłych doświadczeń wynika, że ryzyka mogą zostać zauważone dopiero w momencie, gdy na danym terenie zostaną wdrożone kolejne systemy (zarówno publiczne jak i prywatne), które z założenia mają współpracować z dotychczasowymi i pojawi się potrzeba wymiany informacji między nimi.

Razem z pojawianiem się kolejnych systemów ITS na danym terenie, staje się oczywiste, że bez wspólnej architektury ramowej, np. Europejskiej Ramowej Architektury ITS, dla wszystkich wdrożeń, dostarczenie obiecanych usług może być bardzo trudne (w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe), ponieważ m.in.:

  • komponenty poszczególnych systemów mogą nie współpracować ze sobą (inni dostawcy);
  • interfejsy poszczególnych systemów mogą się różnić;
  • funkcjonalności poszczególnych systemów mogą się dublować.

Efektem braku spójnej architektury ramowej dla budowanych systemów ITS może być powstanie tzw. wysp technologicznych, między którymi komunikacja nie będzie możliwa (Rysunek poniżej).

ryzyka1

Źródło: materiały FRAME Team

Brak interoperacyjności systemów może spowodować długotrwałe ograniczenie w świadczeniu usług i uniemożliwić wykorzystanie potencjału wdrożonych systemów ITS w pełni. Z biegiem czasu, nawet gdy granice systemów spotkają się w wyniku rozbudowy i dodawania komponentów, wysoce prawdopodobne jest, że przy próbach ich połączenia pojawią się niezgodności, a niektóre funkcjonalności zostaną zdublowane (Rysunek poniżej).

ryzyka2

 

Źródło: materiały FRAME Team

W tym momencie prawdopodobnie będzie zbyt późno na wprowadzenie rozwiązania, które w pełni zaspokoiłoby potrzeby użytkowników oraz byłoby na tyle elastyczne, żeby pozwolić na modyfikację funkcjonalności w krótkim czasie.

Wymienionych problemów (oraz kosztów z nimi związanych) można uniknąć myśląc strategicznie od początku procesu wdrożenia i tworząc systemy na wspólnej architekturze ramowej, np. Europejskiej Ramowej Architekturze ITS (Rysunek poniżej).

ryzyka3

 

Źródło: materiały FRAME Team

Niezależnie od tego czy budowane są systemy ITS na poziomie miejskim, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym oraz jaki podmiot odpowiedzialny jest za ich wdrożenie, np. rząd kraju, organizacja administracji publicznej, prywatny dostawca - utworzenie dla  systemów spójnych architektur ITS bazując na solidnej architekturze ramowej, przed rozpoczęciem procesu wdrożenia, pomoże osiągnąć najlepszy zwrot z inwestycji w perspektywie długoterminowej oraz pozwoli uniknąć opisanych problemów podczas etapów budowy i użytkowania.

Ponadto, dostosowanie istniejącego systemu ITS do nowych technologii bez posiadania szczegółowego schematu systemu może być zdecydowanie trudniejsze niż w przypadku, w którym Zamawiający dysponuje architekturą systemu i może ją pokazać podmiotom zainteresowanym przeprowadzeniem aktualizacji.

Przeszłe doświadczenia pokazują, że bez architektury systemu koszty aktualizacji i włączenia nowych technologii mogą być zdecydowanie wyższe, a Zamawiający może “utknąć” w dialogu z jednym dostawcą, który wdrożył pierwszą wersję systemu.