Tło historyczne Architektury FRAME - CUPT

Głównym celem wspomnianej inicjatywy było zachęcenie europejskich podmiotów do wdrażania drogowych inteligentnych systemów transportowych poprzez utworzenie ram, które miały za zadanie przygotować i uporządkować etap planowania wdrożeń w europejskim sektorze ITS oraz ułatwić interoperacyjność budowanych systemów.

Od tamtego momentu Europejska Ramowa Architektura ITS znacząco ewoluowała, a najważniejszymi jej składnikami obecnie są:

  • zbiór potrzeb użytkowników, które w sposób formalny opisują możliwe do spełnienia wymogi funkcjonalne projektowanych systemów i usług ITS (ang. User Needs), np.:

“System powinien być w stanie monitorować stan elementów infrastruktury, np. dróg, mostów, tuneli, bramownic itp.”

“System powinien być w stanie wykryć, że pojazd wziął udział w wypadku, określić jego lokalizację oraz zainicjować  połączenie "eCall" automatycznie.”

“System powinien być w stanie naliczyć opłatę za korzystanie z odcinka drogi lub obiektu (np. most, tunel itp.), na podstawie zadanych parametrów, np. czasu przejazdu, dystansu, zagęszczenia ruchu itp.”

  • zestaw funkcji, repozytoriów danych oraz przepływów danych odzwierciedlający wspomniane potrzeby użytkowników.

    Poniżej przykład w formie schematu (wycinek Architektury FRAME):

wycinek architektury

                Źródło: Narzędzie The Browsing Tool

Jednym z założeń projektu KAREN było przewidzenie i zdefiniowanie potrzeb użytkowników w projektowanych systemach ITS na co najmniej na dziesięć lat do przodu, czyli do ok. 2010 roku. W praktyce okazało się, że niektóre elementy ITS ewoluowały znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano oraz pojawiły się nowe rozwiązania w sektorze inteligentnych systemów transportowych, np. Systemy Współpracujące czy tzw. eBezpieczeństwo. Było to jednoznaczne z potrzebą rozszerzenia zakresu Architektury FRAME.

Od momentu powstania pierwszej wersji Europejskiej Ramowej Architektury ITS co kilka lat przeprowadzane są projekty finansowane przez Komisję Europejską. Zapewniają one ciągłość utrzymania i rozwój Architektury FRAME oraz gwarantują jej przydatność do tworzenia nowoczesnych architektur ITS w dynamicznie zmieniającym się sektorze  europejskich inteligentnych systemów transportowych.

Dotychczas zrealizowane zostały trzy projekty utrzymaniowo-rozwojowe nazwane FRAME-NET, FRAME-S oraz E-FRAME. Podczas realizacji wymienionych projektów oferowane jest wsparcie skierowane do podmiotów używających Architektury FRAME lub zainteresowanych jej wykorzystaniem w formie, np. warsztatów, seminariów i spotkań branżowych oraz tworzone są materiały promujące Architekturę FRAME.

Podczas realizacji wymienionych projektów są także zbierane i porównywane doświadczenia użytkowników korzystających z Architektury FRAME. Dzięki ich autentyczności, unikalności i różnorodności sformułowano wiele zaleceń, które miały wpływ na proponowaną metodykę budowania architektur systemów i usług ITS oraz znacząco poszerzyły możliwości wykorzystania Architektury FRAME, np. w ramach realizacji projektu E-FRAME zostało dodanych około 230 nowych Potrzeb Użytkowników (do ok. 550 już istniejących) w zakresie Systemów Współpracujących (ang. Cooperative Systems).

W ramach projektu FRAME-S zostały utworzone dwa narzędzia informatyczne:

  • “The Browsing Tool” - narzędzie służące do przeglądania Architektury FRAME
  • “The Selection Tool” - narzędzie służące do tworzenia własnych architektur ITS na bazie Architektury FRAME

Wymienione narzędzia znacząco usprawniły przechodzenie procesu tworzenia architektury systemu ITS na bazie Architektury FRAME. Proponowana metodyka pracy z Architekturą FRAME wspomaga tworzenie logicznie spójnych architektur systemów ITS za pomocą określania i wybierania zbiorów elementów Architektury FRAME. W większości przypadków wykorzystywane są jedynie fragmenty Architektury FRAME, które pokrywają określone funkcjonalności pasujące do projektowanych systemów.

Narzędzia The Selection Tool oraz The Browsing Tool dostępne są do bezpłatnego ściągnięcia z oficjalnej strony Architektury FRAME pod adresem: http://www.frame-online.eu