Publikacje - CUPT

Inteligentne Systemy Transportowe: czym są i jak je wdrażać? Zapraszamy do lektury podręczników ITS

Cztery podręczniki, które udostępniamy poniżej w wersji elektronicznej, stanowią kompendium wiedzy o Inteligentnych Systemach Transportowych (ITS). Znajdziecie tu Państwo informacje przydatne przy planowaniu i realizacji projektów z obszaru ITS. Publikacje polecamy w szczególności Beneficjentom programów unijnych, ale także wszystkim zainteresowanym ITS.

Podręcznik nr 1 - Opis metodyki opracowania architektury ITS
Wyjaśniamy, czym jest Europejska Ramowa Architektura ITS (FRAME), podpowiadamy, jak przygotować się do opracowywania architektury ITS. W podręczniku opisujemy m.in. perspektywy i poziomy w architekturach ITS oraz powiązane z nimi modele i standardy. Prezentujemy elementy Architektury FRAME, metodykę pracy z Architekturą FRAME i proces opracowywania architektury ITS przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych FRAME.

Podręcznik nr 2 - Opis dobrych praktyk wdrożeniowych
Dzielimy się doświadczeniem, dobrymi praktykami i rekomendujemy skuteczne rozwiązania. Dobre praktyki usystematyzowaliśmy, przyporządkowując je poszczególnym fazom realizacji projektu: od inicjacji, poprzez planowanie, projektowanie, implementację, aż do eksploatacji gotowego systemu. Piszemy m.in. o modelach prawno-organizacyjnych, instrumentach i narzędziach planowania, finansowania oraz kontroli inwestycji, a także o zarządzaniu projektem i wyborze wykonawcy w kontekście obowiązującego w Polsce prawa zamówień publicznych.

Podręcznik nr 3 - Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych
Objaśniamy zasady polityki transportowej Unii Europejskiej i akty prawne UE, które regulują działania w obszarze ITS, oraz skutki transpozycji europejskich regulacji do prawa polskiego. Omawiamy trudności, które hamują rozwój systemów ITS w Polsce, wynikające m.in. z obowiązku ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Piszemy też m.in. o związkach systemów ITS z infrastrukturą krytyczną państwa i zawartych w ustawie o drogach publicznych zasadach dotyczących wyboru i wdrażaniem aplikacji oraz usług ITS.

Podręcznik nr 4 - Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia
Doradzamy, jak przygotować opis przedmiotu zamówienia na inteligentne systemy transportowe. Szczegółowo analizujemy m.in. wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w kontekście norm i specyfikacji technicznych, prezentujemy struktury wymiany danych i architekturę przepływu danych w systemach ITS oraz wybrane protokoły komunikacyjne.

Przygotowane przez CUPT podręczniki uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, m.in. prof. Mirosława Siergieczyka z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i dr. inż. Jacka Oskarbskiego, Kierownika Działu Inżynierii Transportu Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni oraz pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Opracowanie podręczników było współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

 

Publikacje ITS

Architektura FRAME w projektach ITS - część 1

„Opis metodyki opracowania architektury ITS”

Pobierz PDF

Architektura FRAME w projektach ITS – część 2

„Dobre praktyki wdrażania inteligentnych systemów transportowych”

Pobierz PDF

Architektura FRAME w projektach ITS - część 3

„Zasady wdrażania inteligentnych systemów transportowych”

Pobierz PDF

Architektura FRAME w projektach ITS - część 4

„Zalecenia dotyczące opisu przedmiotu zamówienia”

Pobierz PDF