Dobre praktyki - CUPT

Zapraszamy do lektury opracowania, które jest efektem analizy najczęściej pojawiających się problemów przy weryfikowaniu projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Infrastruktura i Środowisko" w latach 2007-2013. Opisane zagadnienia są przykładami nieprawidłowości z jakimi instytucje wdrażające miały styczność przy weryfikacji dokumentacji załączonej do wniosków o dofinansowanie, na przykładzie doświadczeń Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zawarte w opracowaniu informacje zostały przygotowane na podstawie wspólnych doświadczeń CUPT i Beneficjentów z perspektywy 2007-2013. Opracowanie jest rekomendacją najlepszych dostępnych rozwiązań problemów, które najczęściej pojawiały się w dokumentacjach aplikacyjnych ocenianych wniosków. Do zastosowania także w obecnym okresie programowania.

Dobre praktyki w zakresie kwestii środowiskowych na podstawie doświadczeń z lat 2007-2013.